Bekijk de algemene voorwaarden van de Lindenberg in Nijmegen

Algemene voorwaarden

Wijze van betalen cursussen

Het online inschrijfformulier is tevens een machtiging voor de betaling van het cursusgeld. Hierop kun je aangeven of je het volledige bedrag in één keer of in meerdere termijnen wilt betalen. Aan betaling in termijnen zijn € 12,50 administratiekosten verbonden, die al in de termijnbedragen verwerkt zitten. De incassering start op 1 november. In die maand kun je een (eerste) afschrijving van het cursusgeld verwachten. Het aantal termijnen valt grotendeels samen met de looptijd van de cursus. Als inning van het cursusgeld wegens onvoldoende saldo niet mogelijk is, wordt bij aanmaning € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijvende betaling zijn de door het incassobureau gemaakte incassokosten volledig voor rekening van de cursist.

Cursusgeld naar evenredigheid 

 

Bij deelname aan een cursus vanaf 5 weken na de startdatum betaal je cursusgeld naar evenredigheid. Termijnbetaling blijft in de meeste gevallen mogelijk.

Opzegging cursussen 

Je kunt tot uiterlijk drie weken voor de startdatum van een cursus kosteloos opzeggen. Dat kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar cursussen@delindenberg.com. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Als je na de genoemde termijn van drie weken, maar nog vóór de startdatum opzegt, brengen we € 25,- annuleringskosten in rekening. Na de startdatum is opzeggen niet meer mogelijk, behalve als er sprake is van overmacht of zwaarwegende omstandigheden zoals langdurige ziekte. Lees daarvoor onderstaand verder bij restitutie.

Schriftelijk opzeggen van instrumentale/vocale lessen muziek is alleen mogelijk binnen één maand na de eerste les. De annuleringskosten zijn één termijn lesgeld.

Overstappen naar een andere cursus 

Als een cursus of tijdstip toch niet bevalt, is het in veel gevallen mogelijk om - in overleg met de Lindenberg - over te stappen naar een andere cursus. Overstappen kan slechts één keer. Je kunt hiervoor een verzoek mailen naar cursussen@delindenberg.com. Als je verzoek wordt goedgekeurd en je meteen kunt aangeven naar welke cursus je wilt overstappen (en het overstappen naar die cursus mogelijk is), regelt de Lindenberg automatisch de wijziging van inschrijving. Het cursusgeld van de cursus waarop je stond ingeschreven blijft de geldende cursusprijs, tenzij het cursusgeld van de nieuwe cursus hoger is. In dat laatste geval wordt het verschil doorberekend.

Weet je nog niet naar welke cursus je wilt overstappen, dan wordt het cursusgeld op de afgesproken wijze geïncasseerd (in één keer of in termijnen). Je ontvangt dan een waardebon ter waarde van het resterende cursusbedrag. Dit kun je als betaalmiddel gebruiken voor een andere cursus in het lopende cursusseizoen (een seizoen loopt van september tot juli). De waardebon is niet persoonsgebonden. De waardebon kan kan niet ingezet worden als kortingsbon op cursussen die reeds gevolgd worden.

Restitutie (geld terug)

Als je door overmacht of zwaarwegende veranderende omstandigheden niet langer kunt deelnemen aan een cursus dan kun je restitutie aanvragen. De Lindenberg besluit in die gevallen of je recht hebt op restitutie van het resterende cursusgeld of op een waardebon ter waarde van het resterende cursusgeld. Deze waardebon kun je gebruiken tijdens het lopende seizoen. Als aan het eind van het cursusjaar blijkt dat (buiten de vakanties en vrije dagen om) door ziekte of verhindering van de docent of noodgedwongen sluiting van het instituut meer dan twee lessen zijn vervallen, ontvangt de cursist restitutie voor de gemiste lessen. Dit wordt automatisch verrekend. Als een docent verhinderd is, proberen we voor een vervangende docent of een vervangende les te zorgen. Het inzetten van een andere docent, een vervangende les of je eigen verzuim leidt niet tot restitutie.

Onvoldoende inschrijvingen op cursussen

De Lindenberg behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit gebeurt uiterlijk na de 1e les. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd. In overleg met de cursusgroep kan eventueel een andere cursusformule worden aangeboden: tijden en lesvormen kunnen dan aangepast worden. Als deze aanpassingen voor jou niet gewenst zijn, kun je je uitschrijven en ben je geen cursusgeld verschuldigd.

Lindebende voor kinderen tot twaalf jaar 

Kinderen tot twaalf jaar die zich inschrijven voor een cursus bij de Lindenberg worden automatisch en gratis lid van de Lindebende. Als je dat niet wilt, kun je dat aangeven op het inschrijfformulier. Als je lid bent van de Lindebende krijg je € 2,- korting op alle professionele jeugdvoorstellingen in het Lindenberg Theater en kun je gebruik maken van diverse kortingsacties of meedoen aan prijsvragen en andere clubactiviteiten. Kijk voor meer informatie hier. Wil je tussentijds het lidmaatschap van je kind opzeggen dan kun een e-mail sturen naar Lindebende@delindenberg.com.

Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden 

Tijdens cursussen en evenementen kunnen foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, brochures, folders, flyers, dag- en weekbladen. We gaan er vanuit dat je na ondertekening van het inschrijfformulier hiermee akkoord gaat. Wil je dat niet, dan kun je voorafgaand aan de cursus schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Lindenberg. Stuur een e-mail naar publiciteit@delindenberg.com en vergeet hierbij niet de cursusnaam te vermelden.

Privacy 

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat de Lindenberg je gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, opneemt in een gegevensbestand. We gebruiken de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Soms gebruiken we de gegevens voor het versturen van nieuwe informatie rondom cursussen of aanvullende activiteiten. Als  je deze digitale informatie niet wilt ontvangen kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar publiciteit@delindenberg.com. Uiteraard verstrekt de Lindenberg geen gegevens aan derden.

Aansprakelijkheid 

De Lindenberg is niet aansprakelijk voor diefstal en schade door ongevallen en/of verkeerd gebruik van materialen. Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op de website en in de jaarbrochure vermelde informatie.