CESN

Cultuur en School Nijmegen

Cultuur en School Nijmegen is hèt onafhankelijke bemiddelingspunt voor kunst- en cultuureducatie in het Nijmeegse onderwijs. 

Cultuur en School Nijmegen toont het primair en voortgezet onderwijs welke culturele mogelijkheden er zijn en brengt partijen samen. Voor het primair onderwijs brengt de organisatie jaarlijks het Cultureel Jaarprogramma uit, een kwaliteitsprogramma waarbij leerlingen in verschillende schooljaren (meerjarenstructuur) roulerend kennismaken met verschillende kunstdisciplines. Voor het voortgezet onderwijs biedt Cultuur en School Nijmegen de Kunst- en Cultuurroutes: op een aantal geselecteerde woensdagen kunnen leerlingen een route bewandelen langs verschillende culturele instellingen en kunstenaars.

Maar Cultuur en School Nijmegen doet meer. Zo organiseert Cultuur en School Nijmegen het Voordrachtfestival, de bijzondere familievoorstelling LEF (waar jaarlijks meer dan 150 basisschoolleerlingen aan meedoen) en regelt het het vervoer met de Nijmeegse Kunstbus voor een aantal geselecteerde scholen. Daarnaast organiseert Cultuur en School Nijmegen evenementen, kennissessies en netwerkbijeenkomsten rondom cultuureducatie voor zowel scholen als aanbieders.

Meer weten? Kijk op www.cesn.nl.