Governance Code Cultuur

De Lindenberg hanteert de Governance Code Cultuur

 

De Lindenberg hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur.

Op de website van de Governance Code Cultuur vind je hierover meer informatie.

 

 

In het kader van deze code maakt de Lindenberg haar jaarverslagen openbaar:

Jaarverslag 2014 (pdf).
Jaarverslag 2015 (pdf)
Financieel jaarverslag 2015 (pdf)
Jaarverslag 2016 (pdf)
Financieel jaarverslag 2016 (pdf)
Jaarverslag 2017 (pdf)
Financieel jaarverslag 2017 (pdf)

2016-2019

Benieuwd naar onze plannen voor de periode 2016-2019? Lees een korte samenvatting van ons strategisch meerjarenplan (pdf).