Lindenberg op school

Cultuureducatiespecialist in onderwijs

De Lindenberg verzorgt kunstlessen en activiteiten op basisscholen, brede scholen en het voortgezet onderwijs. Zowel onder als na schooltijd, gaan kinderen aan de slag met theater en muziek maken, dansen, schrijven en beeldende kunst. Een aanbod-op-maat en diverse vaste projecten maken deel uit van ons totale aanbod.

Cultuureducatie belangrijk in het leerproces

Kinderen ontwikkelen door middel van cultuureducatie vaardigheden die belangrijk zijn voor hun ontplooiing en talentontwikkeling. Ze leren zich in te leven, te verbeelden, te reflecteren en zich te presenteren. Daarnaast zorgt cultuureducatie voor een rijke en inspirerende leeromgeving. Onderzoek toont aan: kinderen die in aanraking komen met kunst, vergroten hun ontwikkelingskansen. Wij leveren daar graag onze bijdrage aan!

Aanbod op maat

De Lindenberg ontwikkelt, veelal in samenwerking met scholen, naast een aantal standaardproducten veel maatwerk voor scholen: programma's die aansluiten op bestaande werkplannen en onderwijsdoelstellingen. 

Doorlopende leerlijnen: Kunst van A tot Z

De Lindenberg biedt kunst- en cultuureducatie afgestemd op de vraag van de school, maar met veel vrijheid voor kunstdocenten. Deze werkwijze hebben we vertaald in onze eigen lesmethode voor kunstdocenten en kunstenaars die in het onderwijs werken; de Lindenberg Leerlijnen. Vanuit deze methode verzorgen wij alle lessen op scholen.

Contactinformatie

Interesse in de mogelijkheden die de Lindenberg jouw onderwijsinstelling kan bieden of in de Lindenberg Leerlijnen? Neem dan contact op met de afdeling onderwijs van de Lindenberg:

Afdeling Onderwijs

Rini Sonnemans
onderwijs@delindenberg.com
Telefoon: 024-3273924