Cultuureducatie met Kwaliteit gaat door

Cultuureducatie met Kwaliteit gaat door

SUBSIDIE TOEGEKEND VOOR DE PERIODE 2017-2020

Nijmegen kan verder met het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor het primair onderwijs. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Nijmegen hebben een nieuwe subsidie toegekend voor de periode 2017 -2020. De Lindenberg blijft ook in deze tweede fase penvoerder voor CmK Nijmegen.

Cultuur in het hart van het onderwijs

Sinds de start van het project in 2013 doen al 20 scholen mee. Doel van het project is om cultuureducatie een kwaliteitsimpuls te geven en het te verankeren in het curriculum van de school. De nieuwe subsidie biedt de mogelijkheid om lopende programma's op scholen zorgvuldig af te ronden en een aantal nieuwe programma's op nog niet deelnemende scholen op te starten.

Meer weten over CmK Nijmegen en het programma voor 2017-2020? Neem dan een kijkje op www.cmknijmegen.nl.

Meedoen aan CmK?

Ook nieuwe scholen kunnen nog aan de slag met CmK. Wil je als school deelnemen aan het programma? Neem contact op via: cmk@delindenberg.com. 

Blijf op de hoogte!

Lees maandelijks over de leukste activiteiten bij de Lindenberg in onze nieuwsbrief.