Hoe gaat de Lindenberg om met het Coronavirus

 

Laatste wijziging: 19 november 2020 (protocol cursussen toegevoegd)

Op deze pagina lees je het laatste nieuws over welke coronamaatregelen we treffen voor jouw bezoek aan de Lindenberg, en wat de actuele situatie is binnen ons werk op scholen.

De Lindenberg is open!

Wees welkom. Je kan bij ons deelnemen aan cursussen en lessen en je kan voorstellingen en workshops bezoeken. Onze vakdocenten geven cultuureducatielessen op scholen. Uiteraard hebben we diverse maatregelen getroffen voor een veilig bezoek. Deze maatregelen lees je verderop op deze pagina per onderdeel.

We vragen je begrip in tijden van corona 

We volgen zorgvuldig de richtlijnen van het RIVM en willen het graag goed doen. Daarom worden onze docenten en medewerkers direct getest wanneer zij (verkoudheids-)klachten hebben. Dit kan betekenen dat docenten en medewerkers in afwachting zijn van de testuitslag en niet aan het werk kunnen. We vragen hiervoor je begrip. We doen ons uiterste best om de organisatie en de lessen zo veel mogelijk draaiende te houden met de kwaliteit waar we zo graag voor staan.

Dankjewel!

Wij zijn blij dat jij er bent. Als trouwe cursist, theaterbezoeker, volger, vriend. We voelen ons ontzettend gesteund doordat jij bij ons blijft komen voor het bezoeken van een voorstelling, het volgen van een cursus of het inzetten van onze kunstvakdocenten op jouw school. Het geeft ons vertrouwen in de toekomst, hoe de komende tijd er ook uit gaat zien.
Daarom zeggen wij bij dezen: dankjewel!

Protocollen coronamaatregelen

Onze protocollen zijn dynamische documenten. Zodra een richtlijn verandert vanuit de overheid, passen wij onze protocollen hierop aan. Op sommige gebieden is jouw medewerking nodig. Lees deze informatie zorgvuldig door.

 1. Algemeen Protocol Lindenberg (PDF)
 2. Protocol Cursussen (PDF)
 3. Protocol Voorstellingen (PDF)
 4. Protocol Bijeenkomsten (PDF)
  Onze horeca is gesloten. 

Algemene coronamaatregelen bij de Lindenberg:

We houden ons aan de RIVM richtlijnen:

 • We houden 1,5 meter afstand.
 • We wassen vaker onze handen.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.
 • We blijven thuis als we één of meer van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, (lichte) verhoging.
 • We blijven thuis als iemand in ons huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dat zij bij neusverkoudheid gewoon naar de Lindenberg kunnen komen, behalve:
  - als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona;
  - als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
  - als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.
   
 • Heb je een cursus, vergadering of kom je naar een voorstelling? Dan ben je van harte welkom. Anders geldt: maak eerst een afspraak via info@delindenberg.com voordat je langskomt. Bij de ingang van de Lindenberg checken we met je of je inderdaad een afspraak hebt en we vragen je of je geen gezondheidsklachten hebt. 
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel. Onze medewerkers hebben uitgebreide informatie gekregen hoe we veilig werken.
 • Houd afstand. Overal in het gebouw wijzen we je op het houden van deze afstand. Daar waar dat lastig is, bijvoorbeeld in de gangen, bieden we alternatieve oplossingen. In onze lift mogen maximaal 2 personen.
 • We maken allemaal gebruik van de hygiënemaatregelen die in het gebouw aanwezig zijn. We wassen onze handen altijd na toiletbezoek en we desinfecteren onze handen bij binnenkomst en/of voor een activiteit. We raken zo min mogelijk trapleuningen, lichtknopjes e.d. aan. Wij zorgen vanuit de Lindenberg voor extra schoonmaakrondes.

------------------------------------------------------------------------------------

Uitgebreide informatie per afdeling

» Voorstellingen «

richtlijn: Het bezoek aan onze voorstellingen vindt plaats binnen de 1,5 meter richtlijn en voor niet meer dan 30 personen per ruimte inclusief kinderen. 

Maatregelen:

 • We houden rekening met de anderhalve meter-richtlijn bij onze voorstellingen. Je wordt bij binnenkomst gewezen op de stoelen waar je plaats mag nemen.
 • Als een voorstelling niet door kan gaan, proberen wij die voorstelling zoveel mogelijk te verplaatsen. Als je een kaartje voor die voorstelling hebt, nemen we contact met je op zodra we de nieuwe voorstellingsdatum weten. Schikt deze datum niet, dan kun je het aankoopbedrag van je kaarten schenken aan de Lindenberg of je krijgt het aankoopbedrag terug.
 • Indien het niet mogelijk is om een geschikte vervangdatum voor een voorstelling te vinden en we een voorstelling moeten annuleren, zullen we ook hierover contact met je opnemen. Ook in dit geval kun je ervoor kiezen om het aankoopbedrag van je kaarten aan de Lindenberg te schenken of je krijgt het aankoopbedrag terug.

» Cursussen «

richtlijn: Cursussen, lessen en workshops vinden plaats met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn bij volwassenen. 

 • voor blazers hanteren we een afstand van 2 meter
 • er geldt vanaf 19 november een verbod op zingen in groepsverband voor iedereen van 13 jaar en ouder. 

Hoe ziet het er nu uit om een cursus te volgen bij de Lindenberg?
Een cursus volgen bij de Lindenberg is nét zo veilig en nét zo leuk als voorheen, maar wel net even anders. We leggen het uit in dit filmpje.

Wat als er iets verandert in de situatie rondom Corona?
Als onze cursussen, lessen en workshops onverhoopt door nieuwe richtlijnen vanuit de overheid niet meer plaats mogen vinden, dan zullen onze lessen waar mogelijk online doorgang vinden. Zo niet, berekenen wij het restitutiebedrag volgens onze algemene voorwaarden.

Wat doe ik bij corona-gerelateerde klachten?
Indien je op de dag van je cursus of les last heb van corona-gerelateerde klachten zoals verkoudheid, keelpijn en/of koorts, of indien een van je huisgenoten koorts heeft, dan verzoeken we je dringend niet naar de Lindenberg te komen. Deze regel past in het blijf-thuis-beleid van de rijksoverheid en maakt onderdeel uit van ons protocol. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dat ze met verkoudheidsklachten naar de Lindenberg mogen komen, behalve:
- als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona;
- als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
- als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.

Afmelden: Meld je alsjeblieft wel vooraf even af bij je docent, of via het mailadres ikkomniet@delindenberg.com. Wanneer je niet naar de les kunt komen door deze klachten, geldt deze gemiste les wel als een betaalde les. Hierin volgen we weer ons reguliere beleid bij ziekte van de cursist.

Wat als de docent corona-gerelateerde klachten heeft?
Natuurlijk geldt voor onze docenten ook de afspraak om bij klachten niet naar de Lindenberg te komen tot zij een negatieve coronatest-uitslag hebben. Als het voor de docent mogelijk is de les online te verzorgen dan bieden we dat aan: dit telt als een betaalde les. Is de docent niet in staat een online les te geven dan wordt de les mogelijk vervangen door een collega-docent, verplaatst of in het uiterste geval afgezegd. Je krijgt bij verplaatsing of annulering altijd bericht van ons per sms en e-mail. Wanneer de Lindenberg de les moet annuleren (bijvoorbeeld omdat de docent thuis moet blijven) krijg je hierover restitutie van het lesgeld volgens onze algemene voorwaarden.

» Lindenberg op school «

richtlijn: de scholen zijn open.

Onze vakdocenten geven cultuur-educatieve activiteiten op scholen. De Lindenberg overlegt met de scholen over wat er wel en niet kan plaatsvinden voor wat betreft de geplande lessen, projecten en activiteiten van de Lindenberg en Cultuur en School Nijmegen. Wanneer een cultuur-educatieve activiteit op een andere locatie dan de Lindenberg plaatsvindt, bijvoorbeeld op een school, dan volgen wij de daar geldende regels en protocollen. Indien activiteiten van Lindenberg op school op de Lindenberg plaatsvinden, dan geldt hiervoor het Protocol Cursussen.

» Verhuur evenementen «

richtlijn:  we mogen maximaal 30 gasten in een ruimte ontvangen. We hanteren de 1,5 meter-richtlijn.

Beschikbaar op aanvraag
Onze ruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten zijn beschikbaar op aanvraag. Wij denken met je mee hoe we gezelschappen veilig kunnen ontvangen, natuurlijk passend binnen de 1,5 meter richtlijnen. Neem contact met ons op via verhuur@delindenberg.com.

-------------------------------------------------------------------------------------

Kantoor Lindenberg

Omdat de medewerkers van de Lindenberg waar mogelijk thuis werken zijn we telefonisch minder goed bereikbaar. We vragen je daarom om ons te mailen. We doen ons best om vragen spoedig te beantwoorden. We hopen op je begrip daarvoor.

Organisaties in de Lindenberg

In het gebouw van de Lindenberg zijn huurders gevestigd in de zijvleugel van het gebouw. Deze organisaties hebben zelfstandig toegang tot dat deel van het gebouw. Kijk over bereikbaarheid en contactgegevens op de individuele websites van deze organisaties.

Thuis creatief blijven met de Lindenberg?

De Lindenberg plaatste in de lockdown-periode filmpjes onder het motto Thuisbezorgd. Met korte lesjes in muziek, theater, dans, beeldende kunst of schrijven of een ander inkijkje bij de Lindenberg kon je zo creatief bezig blijven vanuit je eigen huis. Bekijk de filmpjes op onze websiteFacebookpagina en ons Youtubekanaal.