Kennismakingsochtend KunstWerk

KENNISMAKINGSOCHTEND KUNSTWERK

KUNSTWERK: KUNST ALS MIDDEL, WERK ALS DOEL

KunstWerk is een uniek traject ter vergroting van de arbeidsmogelijkheden en re-integratie voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op vrijdag 6 november 2015 organiseert KunstWerk van 10.00-11.30 uur een kennismakingsochtend waar geïnteresseerden vrijblijvend en kosteloos aan deel kunnen nemen.

Wat is KunstWerk Nijmegen?

KunstWerk Nijmegen is een samenwerkingsproject van SizaWerk en de Lindenberg. Gedurende een jaar volgen de deelnemers diverse kunstworkshops en creatieve cursussen gecombineerd met een traject naar (begeleid vrijwilligers-)werk. Dit heeft als doel om de talenten en mogelijkheden van de deelnemers te ontdekken en te ontwikkelen. Door samen creatief bezig te zijn, leren de deelnemers samen te werken, wordt er gebouwd aan een positief zelfbeeld en wordt het zelfvertrouwen vergroot. Zaken die nodig zijn om een passende baan binnen bereik te brengen. Naast de creatieve workshops volgen deelnemers een traject richting meer zelfstandigheid op het gebied van werken door vrijwilligerswerk te gaan doen in de eigen wijk of te gaan werken bij een werkgever met een arbeidscontract; afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemer.

Deelnemers starten met het opdoen van werkervaring om te kijken en te ervaren waar hun talenten en mogelijkheden liggen. Te denken valt aan administratieve functies, facilitaire functies en nog veel meer. KunstWerk leidt dus niet op tot kunstenaar.

Kennismakingsochtend

Geïnteresseerden vanuit bijvoorbeeld een dagbestedingssituatie of met een Wajong- uitkering kunnen zich vrijblijvend en kosteloos aanmelden voor de KunstWerk kennismakingsochtend op vrijdag 6 november 2015, van 10.00 - 11.30 uur bij de Lindenberg, huis voor de kunsten aan de Ridderstraat 23 in Nijmegen. Een ochtend om te ontdekken of KunstWerk iets voor je is en om kennis te maken met de kunstdocenten en trajectbegeleiders.

Samenwerking

De Lindenberg organiseert de kunstworkshops en cursussen, SizaWerk verzorgt de coaching en begeleiding op de werkplek. Gemeente Nijmegen (middels Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en het UWV (middels een individueel re-integratietraject) kunnen dit traject ondersteunen. De samenwerking is ontstaan vanuit een gemeenschappelijke overtuiging dat ieder mens, met of zonder arbeidsbeperking, met de juiste ondersteuning en in de juiste omgeving in staat is zijn talenten te ontwikkelen en te benutten. Zoveel mogelijk midden in de maatschappij met daar waar mogelijk de kans om een eigen salaris te verdienen.

Stage-, werkervaringsplekken en arbeidsplaatsen gezocht

Werkgevers in Nijmegen en omstreken die stages, werkervaringsplekken of arbeidsplaatsen ter beschikking willen stellen ten behoeve van het project, zijn van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden (voor 31 oktober 2015) kan via www.sizawerk.nl

Blijf op de hoogte!

Lees maandelijks over de leukste activiteiten bij de Lindenberg in onze nieuwsbrief.