Krijg financiële ondersteuning van Stichting Leergeld bij de Lindenberg

De Lindenberg werkt al jaren samen met Stichting Leergeld. Die samenwerking houdt in dat ouders met een minimuminkomen financiële ondersteuning krijgen zodat ook hun kinderen kunnen deelnemen aan sport en cultuur. In 2020 maakten ruim 1800 gezinnen hier gebruik van, waardoor bijna 3000 kinderen deel konden nemen aan sport en cultuur. Doordat de Lindenberg ook nog een financiële bijdrage doet aan het resterende cursusbedrag worden onze cursussen voor ouders zo vaak kosteloos of bijna kosteloos. Zo maken we samen en cultuur weer wat toegankelijker voor iedereen! We spraken Wilfrie Tobé, de coördinator van Stichting Leergeld Nijmegen.

Alle kinderen moeten mee kunnen doen

Wilfrie vertelt waarom Stichting Leergeld doet wat ze doet: “Stichting Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen, want nu meedoen is straks meetellen. We willen voorkomen dat kinderen uitgesloten worden omdat de financiële middelen in het gezin niet toereikend zijn. Nijmeegse kinderen die met minder geld thuis opgroeien, kunnen - al sinds 2005 - met hulp van een Leergeldbijdrage gaan voetballen, op gitaar-, dans- of zwemles en meegaan met schoolkamp of andere schoolactiviteiten. Leergeld betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de club, vereniging of school.” Naast inschrijfkosten kan Leergeld bijdragen aan benodigdheden om mee te kunnen doen, zoals een fiets, dansschoenen of een laptop. Bij de Lindenberg is bijvoorbeeld het instrumentenfonds in het leven geroepen, waarmee je als kind een instrument in bruikleen krijgt van Stichting Leergeld. Je betaalt geen huurprijs, alleen een eigen bijdrage van €15,-.

Hoe werkt Leergeld als organisatie

Stichting Leergeld is een landelijke vereniging met lokale stichtingen. In 2005 is Leergeld Nijmegen opgericht. Wilfrie pakt samen met drie collega’s alle aanvragen op die ouders indienen. “We staan ouders te woord met vragen. We maken afspraken met clubs, verenigingen en winkels. We hebben overleg met de tussenpersonen die op huisbezoek gaan bij de gezinnen. Vanwege corona is de intake nu via beeldbellen, maar normaal komen we bij de gezinnen thuis. We kunnen dan in een gesprek goed samen kijken wat de mogelijkheden zijn voor de kinderen en uitleggen hoe we werken. We werken ook samen met vrijwilligers op kantoor. Zo kunnen we met een klein team veel werk verzetten.” Stichting Leergeld is daarnaast altijd op zoek naar hoe zij hun aanbod kunnen verbeteren of aanpassen. Waar is vraag naar? Wat past bij hun missie? In 2020 werkte Leergeld samen met 190 sportclubs, cultuurverenigingen en leveranciers en 82 scholen in gemeente Nijmegen.

Wat kan Leergeld betekenen

Leergeld vergoedt voor ieder kind dat zich aanmeldt één activiteit per jaar. Dit kan bijvoorbeeld een cursus van de Lindenberg zijn. “Ouders kunnen bij ons een cheque aanvragen voor een cursus en deze vervolgens inleveren bij de Lindenberg. De Lindenberg geeft Stichting Leergeld korting op de cursussen, zodat we met onze bijdrage het volledige bedrag of een groot gedeelte kunnen betalen.”

 

Stichting Leergeld biedt een vergoeding van de cursuskosten tot een maximum van € 275,- per kind per kalenderjaar. Als de cursusprijs boven de € 275,- is, dan geeft de Lindenberg 25% korting op de totale cursusprijs. Deze korting geldt voor alle cursussen en workshops. In veel gevallen betekent dit dat de cursusprijs volledig vergoed wordt door Leergeld, alleen bij cursussen met een prijs boven de € 350,- is een eigen bijdrage van ouders nodig. “Daarnaast is er dus het instrumentfonds. Als kinderen via Leergeld muziekles volgen kan er in overleg met de Lindenberg tegen een kleine vergoeding een instrument geleend worden om thuis te oefenen.”

Positieve reacties

“We krijgen veel positieve reacties. Vaak krijgen we te horen dat het fijn is dat we laagdrempelig zijn, dat we meedenken. En ouders zijn vooral heel blij dat de kinderen bijvoorbeeld lekker kunnen dansen, voetballen, mee kunnen doen op school en hun zwemdiploma’s kunnen halen.”

Stichting Leergeld is er voor alle gezinnen met een laag inkomen

Alle gezinnen in de gemeente Nijmegen met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en een laag inkomen komen in aanmerking voor een bijdrage van Leergeld. Met een laag inkomen wordt bedoeld een netto inkomen dat niet hoger is dan:

  • 1 ouder + 1 kind: € 1632,-
  • 1 ouder + 2 of meer kinderen: € 1768,-
  • 2 ouders + 1 kind: € 1812,-
  • 2 ouders + 2 of meer kinderen: € 1963,-

Wilfrie vertelt: “Leergeld is er voor mensen met een uitkering, mensen die in vaste dienst zijn en ZZP’ers; iedereen kan dus bij ons terecht. Vooral de gezinnen met een uitkering weten ons goed te vinden, zij worden vaak door instanties en scholen op Leergeld gewezen. Gezinnen met werkende ouders en ZZP’ers weten nog niet altijd dat ze aanvragen kunnen doen bij Leergeld. Maar ook deze gezinnen kunnen bij ons terecht.” Ook als er een hoger netto inkomen is, maar er zijn schulden waardoor het besteedbaar inkomen lager ligt zijn er mogelijkheden. “We bekijken altijd de situatie per geval, en in veel gevallen kunnen we dan ook helpen.”

Héél veel kinderen blij maken

“Ooit is Leergeld opgericht in de hoop dat we na een aantal jaar niet meer nodig zouden zijn omdat er geen kinderarmoede meer zou zijn. Dit is helaas nog niet gebeurd, en gaat de komende jaren ook niet gebeuren. Wij willen met Leergeld nog heel veel kinderen blij maken, door ze lekker te laten ontspannen en kind te zijn. Door ze mee te kunnen laten doen met hun leeftijdgenootjes en ze even de zorgen van thuis te laten vergeten.”

Aanmeldprocedure

Ouders kunnen zich bij Stichting Leergeld aanmelden via de website, via mail of door te bellen tijdens spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur op 024 323 76 44. 

Als gezinnen van de stichting een gezinsnummer hebben gekregen kunnen ze aanvragen gaan doen voor de kinderen. Alle informatie over wat er aangevraagd kan worden staat op de website van Stichting Leergeld. De aanvragen kunnen gedaan worden via de mail, telefoon, website of per post. Bij de Lindenberg kan de bijdrage van Stichting Leergeld ingezet worden voor alle cursussen en workshops in muziek, dans, theater, beeldende kunst en schrijven voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Eén keer per jaar wordt het gezinsinkomen getoetst, daarna is het mogelijk om het hele jaar aanvragen te doen.

Ook voor de cursussen van komend seizoen, die binnenkort op onze website verschijnen, kan de hulp van Stichting Leergeld worden ingeschakeld. Ga snel naar hun website om hier gebruik van te maken! 

De verkoop van onze voorstellingen voor voorjaar 2022 start maandag 8 november om 10.00 uur.
Het programma staat maandag 1 november online.