Project Pontem College en Lindenberg van start

Op 10 september 2020 is het project ‘Brug tussen twee werelden!’ van het Pontem College in samenwerking met Lindenberg Cultuurhuis van start gegaan. Gedurende het hele schooljaar 2020/2021 zullen leerlingen van het Pontem College kennismaken met verschillende kunstdisciplines bij de Lindenberg. Verder zullen kunstvakdocenten van de Lindenberg samen met de docenten van de school les geven op het Pontem zelf, om uiteindelijk gezamenlijk een doorlopende leerlijn te ontwikkelen in drama, muziek, dans en beeldende vorming.

Het Pontem College is een school voor internationaal voortgezet schakelonderwijs, dus een school voor anderstalige nieuwkomers die vaak een vluchtelingenachtergrond hebben. Uitgangspunt is om door cultuuronderwijs een brug te slaan tussen hun eigen cultuur en de nieuwe cultuur waarin de nieuwkomers hun plek moeten zien te vinden.

De leerlingen krijgen telkens zes weken les in een discipline. De disciplines die aan bod komen zijn dans, drama, beeldende vorming, muziek en creatieve technologie. Daarnaast zijn er buiten de Lindenberg nog workshops wereldkoken en film. Aan het eind van elke zes weken is er een presentatie, waarbij de leerlingen van het wereldkoken de catering verzorgen op de Lindenberg.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 

Vanwege de verlenging van de lockdown zijn de nieuwe startdata van de cursussen nog onzeker. Houd onze website in de gaten.