Word Vriend belactie

Wellicht nemen wij contact met je op

Er zijn talloze mensen die goede herinneringen hebben aan de Lindenberg. Er zijn net zo talloze momenten dat deze mensen zeggen “als ik ooit nog wat voor de Lindenberg kan doen, dan weet je me te vinden”. Dat moment is nu gekomen.

Vanaf woensdag 14 april 2021 nemen wij telefonisch contact op met een aantal van onze cursisten en bezoekers. Wij doen dit als dankbetuiging voor jullie betrokkenheid in de afgelopen jaren. Daarnaast vragen wij of er ruimte is om ons te steunen met een (extra) bijdrage door Vriend van de Lindenberg te worden.

Help ons met het realiseren van onze ambities

Alle Nijmegenaren moeten de kans krijgen om deel te nemen aan kunst en cultuur, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. Muziekles moet net zo toegankelijk zijn als voetbal, het moet net zo bekend, uitnodigend, bereikbaar en betaalbaar zijn. Met de steun van onze Vrienden kunnen wij prachtige projecten voortzetten en iedereen de kans geven op kunst- en cultuureducatie en participatie.

We willen als Lindenberg tot in de haarvaten van onze stad van betekenis zijn en iedereen persoonlijke ontwikkeling en verbinding aanbieden door kunst en cultuur. Zowel op school als in de vrije tijd, zowel tijdens de les, cursus en voorstelling gaat het bij ons over het verleggen van grenzen; over het ontdekken van je talenten; het zelf creëren; geïnspireerd worden door de professional of vakdocent; of het moment van groei wanneer je zelfbewust het podium betreedt.

Word Vriend

Als Vriend van de Lindenberg zorg je ervoor dat de Lindenberg een cultuurhuis is voor iedereen.

Vragen?

Heb je vragen over onze bel-actie? Of wil je ons op een andere manier steunen? Neem dan contact op met Mettina Bleker via steun@delindenberg.com

Als je niet gebeld wilt worden, meld je dan af door een mail te sturen naar steun@delindenberg.com

*Geef.nl houdt 5% van de donatie in om de dienstverlening gratis aan te kunnen blijven bieden en gemaakte kosten te dekken

Vanwege de verlenging van de lockdown zijn de nieuwe startdata van de cursussen nog onzeker. Houd onze website in de gaten.