Samenwerking de Oversteek en de Lindenberg

Het Nationaal Programma Onderwijs is door de overheid in het leven geroepen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Scholen krijgen vanuit deze regeling een budget dat ze hiervoor in kunnen zetten. Basisschool de Oversteek in Nijmegen-Noord koos ervoor om deze ‘NPO-gelden’ in te zetten voor een tweejarig cultuuronderwijstraject in samenwerking met de Lindenberg.

Cultuuronderwijs vanuit de NPO-gelden

Veel scholen zetten de NPO-gelden in om extra personeel aan te nemen, onder andere om eventuele leerachterstanden in te halen. Maar na een inventarisatie onder de leerkrachten en leerlingen van de school over wat te doen met het budget bleek er op de Oversteek vooral behoefte om in te zetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Vanuit die behoefte kwam de school bij de Lindenberg terecht om een samenwerking aan te gaan in een cultuuronderwijstraject.

Les in verschillende disciplines

Elke klas krijgt door het schooljaar heen les in vier disciplines. De kleuters en de middenbouw (groep 3/4/5) krijgen les in muziek, circus, Indiase dans en beeldend. De bovenbouw (groep 6/7/8) krijgen les in schrijven, drama, creatieve technologie en beeldend. De lessen zullen begeleid worden door de kunstvakdocenten van de Lindenberg. De Oversteek is een grote school, en met de lessen uit dit project worden dan ook maar liefst 650 leerlingen bereikt.

‘Missen’ en ‘vieren’

Het uitgangspunt van het project is het stilstaan bij het gemis dat leerkrachten en leerlingen hebben ervaren door corona, en vooral ook te vieren dat ze weer samen kunnen zijn op school. De thema’s ‘missen’ en ‘vieren’ worden door de docenten van de Lindenberg in het lesaanbod verwerkt. Bij elke discipline zullen deze thema’s op een andere manier ingevuld worden.

De aftrap van het traject

In september vond de aftrap van het lestraject plaats. Hierbij kregen de leerkrachten en leerlingen een voorproefje van de verschillende disciplines die verder in het jaar langs zullen komen. Een van deze workshops was de workshop muziekimprovisatie volgens de Kobranie-methode van Tessa Zoutendijk. Lees meer over Kobranie in het interview dat we met haar hadden.

Tweejarig traject

Het traject is tweejarig. Na het eerste, verkennende jaar volgt er een evaluatie om het aanbod verder op de wens van de school af te stemmen in het tweede jaar, met de hoop op een duurzame samenwerking na afloop van dit traject.

 

Dit artikel stond ook in de nieuwsbrief van Lindenberg op School. Schrijf je in!

E-mailadres
De verkoop van onze voorstellingen voor voorjaar 2022 start maandag 8 november om 10.00 uur.
Het programma staat maandag 1 november online.