De Dansers

Een Kleine Anatomie (4+)

zondag
14 apr

aanvang om 15:00

Steigerzaal

Jeugd / Dans / Language no problem

Tickets  kopen
« vorige

Over deze voorstelling

Click here for English

Mijn armen zijn langer dan de jouwe, dus ik kan jou van verder weg aanraken. Jij hebt hele kleine vingers om snel mijn veters los te friemelen. Jouw mond is het grootst, daar past een hele boterham in. Jouw hoofd is zo klein, dat het helemaal in mijn oksel kan verdwijnen. Mijn schouders zijn het breedst en jouw neus het grappigst. En hoe zit dat eigenlijk van binnen? Is mijn honger groter dan de jouwe? Wie moet het nodigst plassen? En als vrolijkheid een kleur zou hebben, is die dan bij iedereen anders? 

lees meer

In Een Kleine Anatomie brengen vier performers het lichaam in kaart en leren ze het beter kennen. Een voice over praat hen luid en duidelijk door de 'choreografie' heen: eerst de arm, dan de knie, de tong en het bobbeltje achter je nek. In het begin volgt iedereen nog braaf, maar al snel kruipt de speelse ontdekkingsdrang erin. De voeten vliegen van de vloer, de duimen dansen alle kanten op en de spelers klimmen op elkaars schouders. Zelfs die strenge voice over begint te zingen. Een Kleine Anatomie is een reis door het lichaam, inclusief de fysieke sensaties en emoties. Met live muziek en dans laten de vier performers zien – en voelen – dat onze lichamen allemaal verschillend zijn. Soms passen ze perfect in elkaar, soms zit er net een grote teen in de weg.  

Choreografie: Josephine van Rheenen i.s.m. de spelers | live muziek en compositie: Hans Vermunt | performers: Anna Bentivegna, Arturo Vargas, Hans Vermunt, Maxime Smeets | dramaturgie: Moniek Merkx | lichtontwerp: Tim van t’ Hof | naar een idee van: Anna Bentivegna | techniek: Chieljan van der Hoek, Samia te Nuijl | productie: Danae Bos 

My arms are longer than yours, so I can touch you from a farther distance. You have very small fingers to quickly fiddle with my shoelaces. Your mouth is the biggest, it can fit a whole sandwich. Your head is so small it can disappear completely into my armpit. My shoulders are the widest, and your nose is the funniest. And what about the inside? Is my hunger greater than yours? Who needs to pee the most urgently? And if happiness had a color, would it be different for everyone?

In Een Kleine Anatomie four performers map out the body and get to know it better. A voiceover guides them loudly and clearly through the 'choreography': first the arm, then the knee, the tongue, and the bump behind your neck. At first, everyone obediently follows, but soon the playful spirit takes over. Feet fly off the ground, thumbs dance in all directions, and the players climb on each other's shoulders. Even that strict voiceover starts to sing. 'A Small Anatomy' is a journey through the body, including physical sensations and emotions. With live music and dance, the four performers show – and feel – that our bodies are all different. Sometimes they fit together perfectly, sometimes a big toe gets in the way.

Choreography: Josephine van Rheenen in collaboration with the performers | Live music and composition: Hans Vermunt | Performers: Anna Bentivegna, Arturo Vargas, Hans Vermunt, Maxime Smeets | Dramaturgy: Moniek Merkx | Lighting design: Tim van t’ Hof | Based on an idea by: Anna Bentivegna | Technical support: Chieljan van der Hoek, Samia te Nuijl | Production: Danae Bos

Kortingen

Voor studenten, CJP-pashouders, cursisten en 65+'ers zijn er kortingen op voorstellingen. Met de Meedoenregeling van de gemeente Nijmegen kan je gratis naar voorstellingen. Lees meer

Assistentie bij je bezoek

Heb jij behoefte aan assistentie? Bijvoorbeeld omdat je een fysieke uitdaging hebt, in de zaal graag dicht bij de deur wil zitten of graag naar de zaal begeleid wordt? Stuur dan een mailtje met je hulpvraag naar c.geurts@delindenberg.com. Meer informatie over toegankelijkheid.

Normaal € 15,00 / CJP € 13,50 / 65+ € 13,50 / Jeugd (t/m 12 jaar) € 9,00 / Cursist € 13,00 / St. Leergeld € 0,00

De Dansers - Een Kleine Anatomie (4+)
€ 0,-
Tickets  kopen