LeineRoebana

SILENZIO

vrijdag
03 feb

aanvang om 20:00

Lindenbergzaal

Dans / Language no problem

Tickets  kopen
« vorige

Over deze voorstelling

Click here for English

LeineRoebana staat internationaal bekend om opwindende fysieke choreografieën met een centrale rol voor live uitgevoerde muziek. Zo ook in SILENZIO, een overrompelende fysieke ervaring waarbij het lichaam van de danser één wordt met de adem van de accordeon en de ziel van de cello. 

lees meer

Wanneer we niet weten wat ons wacht, is stilte oorverdovend. Dreigend of sereen. Het maakt ons kwetsbaar.

Hoe die stilte wordt omgezet in muziek – in daverende clusters, in uit niets opduikende harmonieën of verstilde melodieën – is hoorbaar in de muziek voor cello en accordeon. Hoe stilte zich vertaalt in beweging – doorgaand, eruptief, direct emotioneel of visueel complex – tonen de dansers van LeineRoebana. Silenzio maakt de wankelbaarheid van de stilte invoelbaar.

choreografie: Andrea Leine en Harijono Roebana | dans: Aika Goto, Kris Mohammed Adem, Andrea Pisano, Timon De Ridder, Beneditta Crispiniano, Margarida Constantino en Inbar Elkayam | muziek: Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt en Josquin des Prez | musici: Renée Bekkers (accordeon) en Ketevan Roinishvili (cello) | lichtontwerp: Jeroen Smith | toneelbeeld: Jeroen Smith

 

Recensies

Volkskrant ★★★★:
"Silenzio: speelse drukte tegenover het trage verstrijken van de tijd” (...) “Alle speelse bewegingserupties van de zeven andere dansers op het ruime podium, al het gegrom, gekras, gerochel en gezucht op snaren, knoppen, kleppen en toetsen, lijkt bijna drukte om niets, afgezet tegen het verstrijken van de tijd, de trage voetstap als metafoor voor een glimpje eeuwigheid. Juist dat contrast maakt Silenzio zo fascinerend.”

Theaterkrant:
“Leineroebana maakt beelden die stilmakend mooi zijn.” (…) "Soms ben je stil omdat je niks wil zeggen, soms omdat je het niet weet. Soms raast alles in je hart en hoofd, en heb je de armen van een ander nodig om rust te kunnen vinden. Met dat gegeven wordt verschillende keren gespeeld.”

LeineRoebana is internationally known for exciting physical choreographies with a central role in live-performed music. Likewise in SILENZIO, an overwhelming physical experience in which the dancer's body becomes one with the breath of the accordion and the soul of the cello. 

When we don't know what awaits us, silence is deafening. Threatening or serene. It makes us vulnerable.

How that silence is transformed into music - into thunderous clusters, harmonies emerging from nowhere, or hushed melodies - is audible in the music for cello and accordion. How silence translates into movement - continuous, eruptive, directly emotional, or visually complex - is shown by LeineRoebana's dancers. Silenzio makes the fragility of silence palpable.

choreography: Andrea Leine and Harijono Roebana | dance: Aika Goto, Kris Mohammed Adem, Andrea Pisano, Timon De Ridder, Beneditta Crispiniano, Margarida Constantino and Inbar Elkayam | music: Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt and Josquin des Prez | musicians: Renée Bekkers (accordeon) and Ketevan Roinishvili (cello) | lighting & stage design: Jeroen Smith 

Bijzonder, persoonlijk publieksonthaal

Een half uur voorafgaand aan de voorstelling nodigt LeineRoebana haar publiek uit om kennis te maken met dansers, musici en choreografen voor een bijzondere inleiding in de zaal. Het bij het publiek inmiddels zeer geliefde publieksonthaal zorgt voor een kijkje in het maakproces. Er is de mogelijkheid voor het publiek vragen te stellen aan de choreografen, terwijl de dansers en musici zich op het toneel opwarmen en voorbereiden op de voorstelling. Aansluitend op het publieksonthaal begint de voorstelling.

Programma voor de Stad

Deze voorstelling is onderdeel van ons programmaonderdeel Programma voor de Stad, waarin we samen met de Stadsschouwburg en LUX extra voorstellingen programmeren die een plekje in de stad verdienen. Wil je meer Programma voor de Stad? Kijk dan op onze Programma voor de Stad-pagina.

Kortingen

Voor studenten geldt een last-minute prijs van € 10,- per kaartje. Lees meer over deze en andere kortingen.

Normaal € 21,00 / CJP € 19,50 / 65+ € 19,50 / Student € 19,50 / Cursist € 19,00

LeineRoebana - SILENZIO
Vanaf € 19,-
Tickets  kopen