Adviseur huisvesting

De Lindenberg is het cultuurhuis van Nijmegen, een professionele en sprankelende culturele organisatie met de focus op cultuureducatie. De Lindenberg heeft haar thuisbasis middenin het centrum van Nijmegen maar is in én voor de hele stad actief.

Wij geloven dat kunst en cultuur een onlosmakelijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van mensen is, en vinden dat iedereen de kans moet krijgen om daarmee in aanraking te komen. We richten ons met nadruk op publiek in de meest diverse zin van het woord: de Lindenberg is er voor iedereen.

Om dat te bereiken zijn wij actief in het onderwijs en in de vrije tijd. Een deel van onze activiteiten vindt plaats op de Nijmeegse scholen en op locaties in de wijken. De vaste basis vormt ons pand in het centrum van Nijmegen, een markant gebouw op een plek met historie en zicht op de Waal. Een gebouw dat voor de Nijmegenaar ‘de Lindenberg’ is maar dat in de afgelopen jaren steeds minder aansluit bij wat de Lindenberg wil zijn. De onderhoudsstaat en de beperkingen die het gebouw kent in relatie tot de visie van de organisatie plaatst de Lindenberg de komende jaren voor een urgent huisvestingsvraagstuk.

Om ons te ondersteunen in de zoektocht naar én realisatie van huisvesting die past bij onze visie en opdracht zoeken wij een:

Adviseur huisvesting | projectbasis

Functie-inhoud

De opdracht kent twee fases. In de eerste fase vorm je je in opdracht van de directeur-bestuurder een beeld van de huidige huisvestingssituatie, de houdbaarheid en risico’s en ontwikkel je de benodigde instrumenten om binnen én buiten de organisatie de antwoorden op het huisvestingsvraagstuk te vinden. Hierbij horen onder andere zaken als het opstellen van een programma van wensen en eisen, het uitwerken van verschillende huisvestingsvarianten, vlekkenplannen en deelconcepten. Je adviseert op het snijvlak van strategie & visie, organisatieadvies en bedrijfsvoering.

Als adviseur bereid je de besluitvormingsmomenten voor de Raad van Toezicht voor, in samenspraak met de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris. Je levert stukken aan voor de gesprekvoering met de gemeente Nijmegen en maakt onderdeel uit van de gespreksvoering met de gemeente. Zowel intern (MT, staf, Ondernemingsraad) als extern (o.a. functionarissen gemeente) ben je aanspreekpunt waar het het huisvestingsvraagstuk betreft. Je bereidt de communicatie aan medewerkers en Ondernemingsraad voor een neemt de laatstgenoemde, in overleg met de bestuurssecretaris, mee in de processtappen.

De tweede fase bestaat uit het optreden als adviseur bij de uiteindelijke (ver)bouw en realisatie. De opdracht geldt in eerste instantie voor fase 1; op een later moment wordt besloten over de opdrachtverstrekking voor fase 2.

Wat we vragen

Je bent bekend met huisvestingsvraagstukken van (bij voorkeur) culturele instellingen en/of gecombineerde culturele instellingen én hebt aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van verschillende huisvestingsvarianten. Advisering over locatiekeuze en huisvestingsconcepten maar ook de toetsing van financiële en technische haalbaarheid maken onderdeel uit van de opdracht.

Je bent in staat de visie en opdracht van de Lindenberg te vertalen in een visie op huisvesting en deze met overtuiging en gevoel voor performance in concrete uitwerkingen over te dragen aan alle belanghebbenden. Je opereert zelfstandig en onafhankelijk, zowel binnen de organisatie als in een bestuurlijke en politieke omgeving.

Functie-eisen

Je hebt meerjarige ervaring met het beschreven takenpakket op het gebied van huisvesting.

  • Je hebt ervaring met (her-)huisvesting bij (gecombineerde) culturele instellingen;
  • Je kent je weg in de bestuurlijke- en politieke context van een (deels) gesubsidieerde instelling;
  • Je kunt acteren in een omgeving waar het primaire proces altijd doorgang moet vinden;
  • Je hebt kennis van de financiële aspecten van huisvesting;
  • Je hebt aantoonbaar affiniteit met en kennis van de culturele sector;
  • Je beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau.

Competenties

Je bent:

  • Resultaatgericht, accuraat, vindingrijk, proactief en doortastend;
  • Je hebt een hands-on mentaliteit;
  • Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden;
  • Je beschikt over een hoge mate van diplomatie en discretie.

Heb jij alles in huis om als adviseur Lindenberg Cultuurhuis te ondersteunen bij het huisvestingsvraagstuk? Stuur dan je cv en korte motivatie aan vacatures@delindenberg.com. Vragen over de inhoud van de opdracht of de procedure kun je stellen aan Marieke Schouten, bestuurssecretaris, via m.schouten@delindenberg.com of 06-253 777 61.

Je reactie ontvangen we graag voor maandag 20 september 2021. De kennismakings- en  selectiegesprekken vinden plaats in week 38 en 39.

 

De verkoop van onze voorstellingen voor voorjaar 2022 start maandag 8 november om 10.00 uur.
Het programma staat maandag 1 november online.