Veelgestelde vragen

Algemeen

Kan ik een proefles volgen? 
De eerste les van een cursus is altijd een open les. Tijdens deze proeflessenweken (in september en januari) kun je bij alle cursussen vrijblijvend meekijken/meedoen. Is de cursus al begonnen en wil je een proefles? Neem dan contact op met onze cursusadministratie voor de mogelijkheden: cursussen@delindenberg.com of bel 024 327 39 22. Je kunt ook een proefles individuele muziekles aanvragen via de website. Omdat een docent speciaal voor deze les komt, is hier wel een beperkte vergoeding aan verbonden. 

Kan ik overstappen naar een andere cursus?
Als een cursus of tijdstip toch niet bevalt, is het in veel gevallen mogelijk om in overleg met de afdeling Cursussen over te stappen naar een andere cursus. Als je meteen kunt aangeven naar welke cursus je wilt overstappen en er is plaats, dan regelt de Lindenberg automatisch de wijziging van inschrijving. Het cursusgeld van de cursus waarop je stond ingeschreven blijft ongewijzigd, tenzij het cursusgeld van de nieuwe cursus hoger is. In dat laatste geval wordt het verschil doorberekend.

Tot wanneer kan ik instromen in een reeds begonnen cursus?
Is een cursus al begonnen, dan staat bij de cursus in het cursusoverzicht vermeld of instromen nog mogelijk is. Bij veel cursussen en muzieklessen kan dit het hele jaar door.

Welke leeftijdsgrens wordt gehanteerd bij de kinder- en jongerencursussen?
De leeftijd die vermeld staat is de vanaf - tot en met leeftijd. De cursus Musicalklas 6-8 jaar is dus voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. We hanteren hierbij de leeftijd die het kind heeft op 1 oktober. Wordt een kind dus in september 6 jaar, dan kan het gewoon deelnemen aan een cursus vanaf 6 jaar. Indien een docent zelf een uitzondering maakt (bijvoorbeeld omdat het niveau van een kind beter past bij een oudere groep) dan wijken we af van deze regel. 

Zijn er lessen/cursussen in de schoolvakanties?
De Lindenberg volgt de schoolvakanties. Dat betekent dat er in de schoolvakanties geen cursussen of lessen zijn. Dat geldt op de volgende data:

Herfstvakantie: 19 t/m 25 oktober 2020
Sinterklaas: 5 december 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 t/m 21 februari 2021
Pasen: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 t/m 16 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: vanaf 19 juli 2021

Waar kan ik de algemene voorwaarden lezen?
De algemene voorwaarden zijn te vinden op de pagina Cursusinformatie.

Ik kan een cursus niet op de website terugvinden.
Stuur dan even een e-mail naar cursussen@delindenberg.com. Wellicht staat de cursus niet vermeld op onze website om een bepaalde reden: die laten we per ommegaande mail weten.

Kunnen jullie zien hoe laat en bij wie mijn zoon of dochter les heeft?
Dat kan! Stuur ons een e-mail op cursussen@delindenberg.com. Op werkdagen (ma-vrij 09.00-17.00u) beantwoorden we je mail binnen 24 uur.

Welke kleding moet ik dragen bij de danscursus?
Indien er kledingvoorschriften zijn, staat dit vermeld bij de cursus onder meer informatie.

Werken jullie ook samen met andere gemeentes in het kader van lesgeldvergoeding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar?
Nee, de Lindenberg kent alleen een samenwerking met Gemeente Nijmegen. Andere gemeentes in de regio regelen dit rechtstreeks met ouders en verzorgers
 

Inschrijving

Kan ik de cursus nog opzeggen?
De Lindenberg hanteert als regel dat je schriftelijk en kosteloos kan opzeggen tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende cursus. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Wanneer na de genoemde termijn, maar nog voor de startdatum wordt opgezegd, worden € 25,- annuleringskosten in rekening gebracht. Is de cursus eenmaal gestart, dan is opzeggen met kwijtschelding van cursusgeld helaas niet meer mogelijk. Schriftelijk opzeggen van instrumentale/vocale lessen muziek is alleen mogelijk schriftelijk binnen één maand na de eerste les. In dit geval brengen wij slechts 1 termijn cursusgeld in rekening.

Kan ik mij voor een half jaar inschrijven?
De Lindenberg heeft diverse soorten cursussen. Sommige duren een jaar, anderen een half jaar, weer andere zijn korte cursussen of workshops. De inschrijving is geldig vanaf het moment dat je je aanmeldt tot en met de laatste les. Inschrijving voor een jaarcursus betekent dat je een jaar lang les hebt. Het is in veel gevallen wel mogelijk om tussentijds in te stromen op een jaarcursus, ook nog halverwege het seizoen. Uiteraard betaal je dan naar rato. 

Ik heb een automatische bevestiging gehad van mijn digitale inschrijving, maar nog niet gehoord of ik al geplaatst ben.
Op het moment dat we je inschrijving hebben verwerkt, ontvang je binnen twee weken van ons bericht over je plaatsing (in de zomervakantie kan dit bericht wat langer op zich laten wachten i.v.m. zomersluiting). Heb je binnen twee weken niets van ons vernomen, verzoeken we je vriendelijk een e-mail te sturen naar cursussen@delindenberg.com. Het inroosteren van lestijden muziek (waarbij lestijden en/of lesdagen in overleg zijn) en het samenstellen van een evenwichtige band  heeft vaak meer tijd nodig. Het kan hierdoor bij muzieklessen wat langer duren voor je bericht ontvangt. 

Kan ik mijn kind al inschrijven als ik nog geen toezegging van Stichting Leergeld heb ontvangen?
Voordat je je kind inschrijft voor een cursus, dien je eerst contact op te nemen met Stichting Leergeld Nijmegen om te vragen of jouw kind in aanmerking komt voor vergoeding. Zodra Stichting Leergeld de vergoeding heeft toegezegd, kan je je kind aanmelden voor de cursus. Kijk voor meer informatie op onze website.
 

Plaatsing

Is er nog plaats in een cursus?
Na inschrijving laten we je zo snel mogelijk weten of we je hebben kunnen plaatsen. Indien de cursus vol zit, word je op een wachtlijst geplaatst. Je ontvangt hierover uiteraard bericht van ons. Het kan zijn dat er nog een plek vrij komt. Indien er veel mensen op de wachtlijst staan, kan er een extra cursus worden aangeboden. Blijkt de cursus na aanmelding vol te zijn en wordt er geen extra cursus aangeboden of kun je niet op de tijd van de nieuw aangeboden cursus, dan worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht. 

Wanneer hoor ik of ik geplaatst ben voor muziekles, een bandje of ensemble?
Het roosteren van lessen en samenstellen van bands/ensembles neemt tijd in beslag, omdat we het samenspelrooster zo goed mogelijk willen afstemmen op de instructielessen en we tegemoet proberen te komen aan de voorkeursdagen van onze klanten. Dat is een hele puzzel. Bij de muzieklessen waarbij dag/tijd in overleg zijn, neemt een docent persoonlijk contact op om de lesdag/tijd af te stemmen. Veelal is dit pas na de zomervakantie. Schrijf je je in na de start van het cursusseizoen (september), dan proberen we zo spoedig mogelijk contact op te nemen.
 

Betaling

Wanneer wordt lesgeld afgeschreven?
Het lesgeld wordt in één of meerdere termijnen via machtiging van je rekening geïncasseerd. De betaling in één termijn vindt altijd plaats nadat de cursus van start is gegaan. Heb je gekozen voor betaling in termijnen, dan start de incassering na aanvang van de cursus en wordt het cursusgeld maandelijks geïnd rond  de 1e van de maand gedurende de looptijd van de cursus.

Welke kortingsregelingen hebben jullie?
De Lindenberg werkt onder meer samen met Stichting Leergeld en doet mee met de Meedoen Regeling. Alle kortingen staan bij elkaar op deze pagina

Kan ik mijn betaling in één keer omzetten naar termijnbetaling?
Als er nog geen incassering heeft plaatsgevonden, dan is dat vaak nog mogelijk. Bij termijnbetaling dien je wel rekening te houden met eenmalige administratiekosten van € 12,50.

Kan ik gemiste lessen inhalen of van gemiste lessen cursusgeld terugontvangen?
Hoe jammer wij het ook vinden als je een les moet missen, inhalen en restitutie is helaas niet mogelijk. De docent vindt het wel fijn om te weten als je een keer afwezig bent.  Je kan je afmelding telefonisch doorgeven of mailen naar ikkomniet@delindenberg.com. Wij brengen je docent dan op de hoogte.

Kan ik door ziekte van de docent cursusgeld van de gemiste lessen terugkrijgen?
Indien aan het eind van het cursusjaar blijkt dat door ziekte van de docent of verhindering van de docent of noodgedwongen sluiting van het instituut (buiten de vakanties en vrije dagen om) meer dan twee lessen zijn vervallen, kunt u hiervoor aan het eind van de cursus schriftelijk restitutie aanvragen. In geval van verhindering van een docent zullen wij altijd voor een vervangende docent of een vervangende les trachten te zorgen. Het inzetten van een andere docent dan in de jaarbrochure staat vermeld of een vervangende les leidt niet tot restitutie, evenmin als eigen verzuim.

Kan ik in geval van persoonlijke omstandigheden cursusgeld terugontvangen?
De Lindenberg heeft er begrip voor dat er omstandigheden kunnen zijn waardoor iemand een cursus niet af kan ronden, maar restitutie kan alleen bij zwaarwegende omstandigheden. Mocht je vinden dat er wegens bijzondere omstandigheden (verre verhuizing, langdurige ziekte, verandering van werk) een uitzondering gemaakt kan worden, dan kan je dit schriftelijk aangeven in een brief of e-mail aan de afdeling Cursussen (cursussen@delindenberg.com). Wij laten dan snel weten of wij akkoord gaan met je annulering.  
 

Overig

Verhuurt de Lindenberg muziekinstrumenten?
De Lindenberg beschikt over violen en cello’s voor kinderen en jongeren. Lees hier meer over op onze pagina Cursusinformatie. Daarnaast krijgen onze cursisten korting op de aanschaf van instrumenten bij diverse winkels. Bekijk hiervoor ons kortingenboekje.

Organiseert de Lindenberg kinderfeestjes?
Kinderfeestje worden op aanvraag georganiseerd in de vorm van een workshop of voorstelling met eventueel friet, snack en ranja na afloop. Via onze website kunt u een aanvraag voor een kinderfeestje indienen.

Wat is de Meedoen-regeling?
Heb je een aanvraag gedaan bij de gemeente Nijmegen en een bevestigingsbrief gehad dat je recht hebt op de meedoen-regeling? Dan mag je € 150,- van de gemeente besteden aan een activiteit in cultuur, sport of educatie. Bij de Lindenberg bijvoorbeeld! Bij ons kun je dit besteden aan een cursus of theatervoorstellingen. Zie voor meer uitleg de informatiepagina op onze website. 

Kan ik met mijn bandje bij jullie repetitieruimte huren?
Speel je in één van de vele bands die de Lindenberg rijk is, dan kun je via je docent aanvragen of er een mogelijkheid is. Als die er is, dan kun je tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van een van de lokaal dat vrij is. Vraag bij je docent naar de mogelijkheden of mail naar cursussen@delindenberg.com. Speel je in een bandje dat niet in ons cursuspakket zit, dan zijn er misschien ook mogelijkheden. Stuur een mail naar cursussen@delindenberg.com.

Wordt jullie programma in Lent en Oosterhout nog uitgebreid?
Ieder nieuw seizoen kijken we of er nog mogelijkheden zijn om nieuwe cursussen te starten op deze locaties. We zijn echter beperkt i.v.m. het aantal lokalen dat we kunnen gebruiken op die locaties.
 

Contact

Wanneer kan ik de docent spreken?
Veel docenten werken parttime en zijn daardoor niet altijd bereikbaar. Je kan een email sturen aan cursussen@delindenberg.com die je richt aan de docent, dan sturen wij dit bericht naar de docent door.

Kan ik een telefoonnummer aanvragen van een docent of cursist?
Dat is helaas niet mogelijk. Een telefoonnummer van een docent of cursist mogen wij in verband met wetgeving m.b.t. privacy niet doorgeven. Je kan wel je docent mailen via cursussen@delindenberg.com.

Is je vraag hierboven nog niet beantwoord? 
Dan kan je je vraag mailen naar cursussen@delindenberg.com (vermeld daarbij s.v.p. je naam en telefoonnummer) of bellen naar 024 - 327 39 22.

De cursussen voor seizoen 2020/2021 (vanaf september) staan nu online onder de knop Cursusaanbod! Schrijf je nu in voor de leukste cursussen in muziek, theater, dans, schrijven en beeldende kunst.