Vanaf 2020 legt de Lindenberg haar focus op cultuureducatie en -participatie: de Lindenberg als cultuurhuis. We willen als Lindenberg tot in de haarvaten van onze stad van betekenis zijn en iedereen persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke verbinding aanbieden door kunst en cultuur. Kunst en cultuur gaat bij de Lindenberg over sterker worden, mee kunnen doen en jezelf leren kennen. Het gaat over creativiteit die de robotisering kan evenaren en versterken, over talentontwikkeling waardoor je boven jezelf uitstijgt, en over inspiratie, leren en creëren. Het gaat over kansen die je krijgt om je eigen plek te vinden, over nieuwe gezichtspunten die je opdoet, over gewoonweg genieten van een prachtige hobby en over een rustpunt in het bestaan.

Weet elkaar te vinden

Er zijn talloze mensen die goede herinneringen hebben aan de Lindenberg. Ooit zijn ze betrokken geweest bij de organisatie, hebben ze les gehad van de pianodocent, hun kinderen weggebracht voor dansles, het amateurpodium gepakt of achter de schermen mede de organisatie vormgegeven. Er zijn net zo talloze momenten dat deze mensen zeggen “als ik ooit nog wat voor de Lindenberg kan doen, dan weet je me te vinden”. Dat moment is nu gekomen.

Gezonde toekomst

Het legitimeren van de gemeentesubsidie vraagt onze voortdurende aandacht en maakt dat wij steeds in overleg met de gemeente zijn over onze opdracht. Om een gezonde financiële positie te waarborgen, hebben wij de ambitie om de benodigde subsidie zo beperkt mogelijk te houden en onze inkomsten te spreiden. Dit doen wij al door onze inkomsten vanuit cursussen, kaartverkoop, horeca en de zakelijke verhuur. Daarnaast zijn wij in 2019 gestart met het werven van bijdragen van fondsen aan bijzondere projecten, zoals de Blue Zone i.s.m. het Radboud UMC-ziekenhuis. De huidige onwerkelijke tijd heeft ons er extra bewust gemaakt dat bovengenoemde inkomsten allemaal ineens weg kunnen vallen.

Help ons om onze ambities te realiseren

We willen als Lindenberg tot in de haarvaten van onze stad van betekenis zijn en iedereen persoonlijke ontwikkeling en verbinding aanbieden door kunst en cultuur. Zowel op school als in de vrije tijd, zowel tijdens de les, cursus en voorstelling gaat het bij ons over het verleggen van grenzen; over het ontdekken van je talenten; het zelf creëren; geïnspireerd worden door de professional of vakdocent; of het moment van groei wanneer je zelfbewust het podium betreedt.

Cultuurhuis voor iedereen

De Lindenberg wil als cultuurhuis dienstbaar zijn aan de hele stad. Alle Nijmegenaren moeten de kans krijgen om deel te nemen aan kunst en cultuur, ongeacht leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of beperking. Muziekles moet net zo toegankelijk zijn als voetbal, het moet net zo bekend en uitnodigend zijn als bereikbaar en betaalbaar zijn. Hieronder staan projecten van de Lindenberg die door onze Vrienden financieel ondersteund worden.  

Lindenberg op School

De Lindenberg heeft de ambitie om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven op cultuureducatie in zowel het primair, voortgezet als speciaal onderwijs. Hieronder staan 3 bestaande Lindenberg schoolprojecten die onze Vrienden ondersteunen.

Podium voor Jong talent

Nijmegen zit vol talent, maar niet iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen en zijn of haar talent te laten op-bloeien. Met de hulp van onze Vrienden kunnen wij Nijmeegse talenten steunen die (of waarvan de ouders) onvoldoende financiële middelen hebben om de Talentschool te betalen. Misschien zien wij hen dan jaren later wel in de Ziggo Dome!

Partners, vrienden en samenwerkende organisaties

Deze partners, vrienden en organisaties werken mee aan het vergroten van de positieve impact van kunst en cultuur binnen onze stad. Kijk voor meer informatie op onze partnerpagina.