Over onze opdracht

Cultuureducatie centraal 
Bij de Lindenberg staat cultuureducatie centraal. Wij bieden persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke verbinding door middel van kunst en cultuur. Onze opdracht: cultuureducatie voor iedereen. Niet alleen binnen onze cursussen, op school en in het theater, maar ook in de rest van Nijmegen.  

Cultuurparticipatie 
Op het gebied van participatie bereiken we steeds meer mensen. We spreken van parti­cipatie wanneer we cultuureducatie inzetten om mensen te verleiden om mee te doen. Vaak doen we dit in samenwerking met zorg-of welzijnsorganisaties, of andere aan de wijk verbonden organisaties zoals een wooncor­poratie. Cultuureducatie en talentontwikkeling draagt bij aan het verhogen van het welzijnsniveau in de stad. 

Verbindingen 
Via projecten en samenwerkingen bereiken we tal van doelgroepen. We bereiken zo ook mensen die niet vanzelf naar ons toe komen, en die wel gebaat zijn bij participatie aan cultuur. Zo ontstaan belangrijke verbindingen, wordt talent gespot en realiseren we verankering van onze organisatie in een groter deel van de stad. 

Maatwerk in kunst en cultuur 
We nodigen jong en oud uit om mee te doen. Zo leren we waar de behoeften liggen. Vraaggericht werken, in co-creatie.  We sluiten aan op een grote diversiteit in behoeften en mogelijkheden en bieden maatwerk in kunst- en cultuurbeleving, afgestemd op maatschappelijke vraagstukken, afgestemd op het individu of op community's. 

Een overzicht van Lindenbergprojecten

klik op de afbeelding om meer te lezen over dit project

3 jonge meiden en een oudere dame staan rondom schalen met eten
Jongeren en ouderen koken samen bij Vergeten recepten
twee cursisten tekenen, een docent kijkt met een van hen mee
Bij ons Meemaakpodium Doe-het-zelf komen allerlei prachtige activiteiten tot stand
mensen met diverse culturele achtergrond dansen in een zaal
Samen met buurtbewoners maken we nieuw programma bij Lindenberg Aldenhof
een oudere man speelt gitaar op de bank
Cultuur op recept: kunstlessen in plaats van medicijnen
Een jongere rapt, hij heeft een microfoon in zijn hand
Jongeren krijgen les in urban arts bij On the Block
Verklede mensen juichen op een podium
Bij het Waalzinnig Festival maken en presenteren mensen met en zonder beperking kunst
Twee personen staan op een podium. Op de achtergrond is te lezen: Free Future
Vrijheid en democratie voor jongeren bij Free Future College
een jonge vrouw lacht met een certificaat in haar hand, naast haar staat een docent. Ze staan voor een kunstwerk.
De Art Battle daagt jongeren uit
op een podium dansen kinderen in een vogelkostuum
Bij LEF sta je in de schijnwerpers - hoe klein je ook bent
muzikanten maken muziek, voor het podium staan veel mensen te dansen
Orcheste Partout is het orkest voor wie nieuw is in Nederland
een vrouw filmt een jongerenband met haar telefoon
Jongerenbands en skate-events tijdens de Lindenberg Take-Over @ Waalhalla
Een man staat op het toneel. Hij glimlacht en houdt zijn handen voor zijn borst
Tijdens Reflecting Freedom bedenk je wat vrijheid je waard is
Op een rolbanner staat het woord Welkom in allerlei talen
Het Vrijheidsontbijtfeest brengt kinderen samen
Een man leest uit een boek op een podium
Words on war: het bombardement van 22 februari 1944 dreunt na
vrouwen in zwarte jurken dansen op een podium in de buitenlucht
Muziek neemt Nijmegen over tijdens Nijmegen Klinkt
een dokter speelt ukelele
Cultuureducatie in het ziekenhuis met Blue Zone
diverse kleuren potloden
In het Marikenhuis geven onze kunstvakdocenten workshops
een man danst met twee kleine kinderen, omringd door publiek
Feest voor alle kinderen tijdens het Kinderboekenweekfestival
Op het podium is iemand aan het koorddansen, in het publiek zitten kinderen en volwassenen te kijken
Gratis programma in openluchttheater Podium aan de Waal
Jongeren zitten in een kring en glimlachen
Toneelgroep Oostpool maakt met jongeren een voorstelling
tv chef London Loy eet een kom vrijheidssoep. hij draagt een rood schort met het logo van de Vrijheidsmaaltijd
In verschillende wijken eten we samen Vrijheidssoep op bevrijdingsdag
Een jongedame schildert, terwijl een docent met haar meekijkt
Jonge nieuwkomers krijgen creatieve cursussen bij ons gastprogramma
Een kind heeft een koptelefoon op en praat in een microfoon
Stilstaan bij vrijheid met het hele gezin bij het Kinderbevrijdingsfestival
jongeren staan op het podium. een jonge vrouw vertelt met haar handen wijd open
Literatuur op de planken door Nijmeegse jongeren tijdens het Voordrachtfestival
De kunstbus is een vrolijke rode bus met illustraties erop.
Met de Kunstbus bezoeken kinderen - misschien wel voor het eerst! - een schouwburg of podium

Cultuur en Welzijn Alliantie

een oma zwiert haar kleindochter in het rond in de keuken

In 2021 zijn Bibliotheek Gelderland Zuid, Bindkracht10, Sterker sociaal werk en de Lindenberg de Cultuur en Welzijn Alliantie gestart. Effectieve samenwerking op het snijvlak van cultuur en welzijn vraagt om afstemming, een integrale aanpak en de wil om samen resultaten te boeken. Als Cultuur en Welzijn Alliantie kunnen we gezamenlijk een effectieve infrastructuur creëren voor de cross-sectorale samenwerking tussen de verschillende sectoren van cultuur en welzijn. 

De Alliantie ligt ten grondslag aan verschillende van onze projecten, zoals Cultuur op Recept en de activiteiten in Lindenberg Aldenhof.  

De Sterke Sociale Basis 

Allerlei handen komen samen in het midden van een groep

Een sterke sociale basis is de fundering voor een gezonde gemeente met veerkrachtige, zelfstandige en gelukkige inwoners. De gemeente Nijmegen is daarom aan de slag gegaan met diverse zorg- en welzijnsinstellingen, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en collega-organisaties om bouwstenen op papier te zetten, die bijdragen aan de versterking van de sociale basis. Met de gedachte dat cultuur kan bijdragen aan het vergroten van welzijn, is de Lindenberg onderdeel van deze sociale basis.