Lindenberg is gecertificeerd voor kwaliteit

De Lindenberg is gecertificeerd volgens het certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' en voldoet aan de kwaliteitscriteria die het CBCT opgesteld heeft voor bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties. De essentie van het certificeringskader is een consequente toepassing van de kwaliteitscyclus op alles wat er in een organisatie gebeurt, gebaseerd op de eigen missie en visie. Onze processen zijn correct en passend bij de kwaliteitscriteria van het CBCT.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die manier aan hun dienstverlening.

Op de website van de uitvoeringsorganisatie CBCT is meer informatie terug te vinden over het certificeringsproces, de normen en het certificeringsreglement