Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de Lindenberg op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat onjuistheden of onvolledigheden nooit voor zullen komen. De Lindenberg is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.  

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de Lindenberg. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Lindenberg. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Lindenberg behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.