Cultuureducatiespecialist in het Nijmeegse onderwijs

Wij maken werk van cultuureducatie

Lindenberg op School verzorgt kunstlessen en activiteiten op basisscholen, brede scholen en in het voortgezet onderwijs.

Zowel onder als na schooltijd, gaan kinderen aan de slag met theater en muziek maken, dansen, schrijven en beeldende kunst. Een aanbod-op-maat en diverse vaste projecten maken deel uit van ons totale aanbod.

Accepteer Statistieken Cookies Om deze video te bekijken.

Lindenberg op School in twee minuten

Cultuureducatie op het CV van ieder kind

Kinderen ontwikkelen door middel van cultuureducatie vaardigheden die belangrijk zijn voor hun ontplooiing en talentontwikkeling. Ze leren zich in te leven, te verbeelden, te reflecteren en zich te presenteren. Daarnaast zorgt cultuureducatie voor een rijke en inspirerende leeromgeving. 

Onderzoek toont aan dat kinderen die in aanraking komen met kunst hun ontwikkelingskansen vergroten. Wij leveren daar graag onze bijdrage aan! Samen met de gemeente Nijmegen streven wij er dan ook naar om cultuureducatie op het CV van ieder kind te krijgen.

Lees meer over de doelstellingen voor cultuureducatie in Nijmegen in 'Groei', de cultuurvisie van de gemeente Nijmegen voor 2020.

Samenwerken?

Elke school is verschillend. Lindenberg op School ontwikkelt daarom in samenwerking met scholen naast een aantal standaardproducten veel maatwerk: programma's die aansluiten op bestaande werkplannen en onderwijsdoelstellingen. Interesse in de mogelijkheden die de Lindenberg jouw onderwijsinstelling kan bieden of in de Lindenberg Leerlijnen? Neem contact met ons op:

Michelle Schmitz - manager Lindenberg op School
onderwijs@delindenberg.com
Telefoon: 024-3273924

Onze docenten

Er werken 50 kunstvakdocenten voor de Lindenberg op school in de verschillende disciplines: beeldend, dans, muziek, theater, schrijven en creatieve technologie. 

Onze docenten geven niet alleen les aan de leerlingen, maar werken ook samen met de leerkrachten op de scholen om bijvoorbeeld leerlijnen te ontwikkelen, onder andere op Brede scholen en in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Ben jij kunstvakdocent?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe kunstvakdocenten in alle disciplines. Ook als er niet direct een vacature is, nemen we nieuwe docenten graag op in ons bestand zodat we die op een later moment kunnen benaderen. Interesse? Mail ons op onderwijs@delindenberg.com.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Betere cultuureducatie op school? Maak het mogelijk met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van Fonds Cultuurparticipatie! Lindenberg Cultuurhuis gaat samen met Nijmeegse scholen aan de slag om de cultuureducatie te verbeteren.

We helpen bij het schrijven en ontwikkelen van het programma, het leggen van verbindingen met kunstvakdocenten en culturele partners, en bij de monitoring en evaluatie van de resultaten van het traject.

Deze periode (2021-2024) doen er 26 scholen aan mee aan CmK in Nijmegen en omgeving. Weten welke scholen dat zijn en wat we daar doen? Lees dit en meer op de website van CmK Nijmegen: www.cmknijmegen.nl.

 

Cultuur En School Nijmegen

Een ander onderdeel van Lindenberg op School is Cultuur En School Nijmegen, het onafhankelijke bemiddelingspunt voor cultuureducatie in het Nijmeegse onderwijs.

Het toont scholen in het primair en voortgezet onderwijs welke mogelijkheden er zijn op cultureel gebied en brengt vraag en aanbod in de regio samen. Cultuur En School Nijmegen helpt Nijmeegse scholen om een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod te kunnen bieden aan hun leerlingen.

Dit doen we onder andere met de Culturele Jaarprogramma's, een compleet aanbod aan cultuureducatie van hoge kwaliteit voor in het primair onderwijs.

Voor het voortgezet onderwijs biedt Cultuur En School Nijmegen onder andere de Kunst- en Cultuurroutes aan, waarbij leerlingen workshops in verschillende kunstdisciplines volgen. Verder zorgen we voor het vervoer van leerlingen naar culturele activiteiten met de Kunstbus.

Meer weten over Cultuur En School Nijmegen? Bekijk de website op www.cultuurenschoolnijmegen.nl.

Docenten met up-to-date kennis

Door scholing en kennisdeling zorgen we ervoor dat de kennis van onze docenten altijd up-to-date is, bijvoorbeeld door het organiseren van de Zomerschool, de Winterschool en kenniskringen rond disciplines, thema's of werkwijze.

Opleiding intern cultuurcoördinator PO/VO

Scholen in het PO ontvangen van het ministerie van OCW één budget voor alle kosten: de lumpsum. Van dit budget betalen scholen allerlei zaken, dus ook cultuureducatie. Dit betekent dat er niet meer automatisch een bedrag toegewezen wordt voor cultuureducatie. Daarom is het extra belangrijk om hier in de begroting geld voor te reserveren. Ook voor VO-scholen geldt dat een cultuurcoördinator belangrijk is om de cultuureducatie binnen de school op niveau te krijgen en te houden.

Spil voor goed cultuuronderwijs

Binnen een school is het vaak de cultuurcoördinator of de cultuurwerkgroep die verantwoordelijk is voor het maken van een beleidsplan voor cultuureducatie. Als intern cultuurcoördinator (ook wel icc’er genoemd) ben je de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind op school. De cultuurcoördinator maakt en houdt iedereen enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas.

Van begroting tot activiteitenplan

Doe mee en leer alles wat je nodig hebt om cultuurcoördinator te worden: van een begroting maken tot het maken van een activiteitenplan. Daarnaast word je onderdeel van een netwerk van mede-cultuurcoördinatoren waar je later op terug kunt vallen.

Schrijf je in!

Willen jullie de kennis over hoe dit in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt kijken ook in huis halen? Schrijf je in voor de opleiding cultuurcoördinator die de afdeling Lindenberg op School aanbiedt. Zowel beschikbaar voor het PO als het VO. Stuur een mailtje naar onderwijs@delindenberg.com om je op te geven. Lees meer in onze folder.

Flyerpakket

Er is veel mogelijk in samenwerking met de Lindenberg, waarschijnlijk meer dan je denkt! Daarom hebben we een flyerpakket ontwikkeld waarin een aantal van de mogelijkheden worden uitgelicht.

Laat je inspireren! Download de PDF met het aanbod voor PO en VO, of met alleen de informatie voor het PO of VO

Nieuwsbrieven

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in het onderwijs in Nijmegen en omgeving? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

We versturen elke drie maanden een nieuwsbrief via e-mail. We besteden onder andere aandacht aan lessen en projecten uit de praktijk, subsidieregelingen, nieuw aanbod en interessante achtergrondinformatie. 

LEF

LEF is een jaarlijks terugkerend project waarin 200 leerlingen van verschillende Nijmeegse basisscholen samen een muzikale theatervoorstelling op de planken brengen. Onder professionele begeleiding van docenten, een regisseur, een acteur en muzikanten worden de scholieren in zes maanden tijd omgeschoold tot ware acteurs en dansers. In het eindresultaat staan kinderen van verschillende basisscholen zij aan zij in een schitterende voorstelling in de grote zaal van de Lindenberg!

In 2024 vinden de voorstellingen van LEF plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 juni. Kaarten zijn binnenkort te koop via onze website.

Meer weten over LEF? Bekijk onze speciale LEF-pagina!

LEF's Reis naar de regenboog in beeld

Accepteer Statistieken Cookies Om deze video te bekijken.

LEF in twee minuten

Schrijf je in voor de nieuwsbrieven po en vo van Lindenberg op School

E-mailadres
E-mailadres