Verbetering cultuureducatie

De Lindenberg is in Nijmegen verantwoordelijk voor de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), een overheidsprogramma vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie om cultuureducatie op scholen te verbeteren. 

Samen met de school wordt bekeken wat de school met cultuureducatie wil bereiken en hoe dat verwezenlijkt kan worden. De Lindenberg helpt bij het maken van het programma, het aanvragen van de subsidie, het uitvoeren van het plan en het begeleiden van de docenten.

Ga naar www.cmknijmegen.nl voor meer informatie.

CmK 2021-2024

In 2021 is de derde periode van CmK begonnen, die loopt tot en met 2024. In deze periode ligt de nadruk op kansengelijkheid en cultuureducatie op het CV van ieder kind. 

In deze derde periode van CmK wordt er samengewerkt met 29 scholen in het primair onderwijs en 4 scholen in het voortgezet onderwijs in Nijmegen.

Lees hier meer over CmK 3

Scholing leerkrachten

Een belangrijk onderdeel van CmK is de scholing van leerkrachten. Vakdocenten van de Lindenberg, bijvoorbeeld in muziek of theater, komen in het kader van CmK naar de scholen toe. Zij geven niet alleen les aan de leerlingen, maar werken ook samen met de leerkrachten van de school om lessen te ontwerpen en ze te leren hoe ze zelf het beste de kunstlessen kunnen geven.

Scholingstrajecten voor kunstvakdocenten in het PO

In het kader van CmK Extra zijn er in 2021 twee scholingstrajecten van start gegaan als pilot: 'Met je vak voor de klas', voor beginnende kunstvakdocenten, en 'Als kunst je vak is', een jaarlijkse verdiepingsscholing voor ervaren kunstvakdocenten in het speciaal en kansengelijkheidsonderwijs.

 

Deze pilots zijn een samenwerking tussen de Gelderse penvoerders van CmK: Cultura Ede, De Lindenberg Nijmegen, Rozet Arnhem, Gigant Apeldoorn, Cultuur Oost en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Schoolvoorbeelden

Michiel de Ruyterschool
De Michiel de Ruyterschool in Nijmegen-West gebruikt CmK om kunstdisciplines te verbinden aan andere vakken, bijvoorbeeld de disciplines drama en beeldend aan de vakken woordenschat en wereldoriëntatie. Lees hier meer.

Het Talent
Brede school Het Talent in Lent gebruikt CmK om vaardigheidslijnen voor alle kunstvakken te ontwikkelen. Ook worden dankzij CmK lessen op maat gemaakt en gedigitaliseerd. Lees hier meer.