De Lindenberg lesmethode

Goed kunst- en cultuuronderwijs laat kinderen in doorgaande leerlijnen kennis maken met verschillende kunstdisciplines. Vanuit deze overtuiging heeft het onderwijsteam een eigen lesmethode ontwikkeld speciaal voor kunstdocenten en kunstenaars die in het onderwijs werken: de Lindenberg Leerlijnen.

Uitgangspunt hierbij is dat de school een vraag heeft en de kunstvakdocent vanuit de Lindenberg daar een antwoord op kan geven zonder afbreuk te doen aan de creatieve ruimte die de kunstenaar nodig heeft om een inspirerende les te geven.

Gemak voor de docent

Onze methode bevat een vakgericht, pedagogisch kader van waaruit de lessen worden opgebouwd. Het is geen volledig ingevuld lespakket, maar biedt kunstdocenten veel ruimte om - binnen de kaders van de kerndoelstellingen van het primair onderwijs - met vrijheid te werken in hun eigen kunstvak. Zo kunnen zij toegespitst op de vraag hun eigen lessen ontwerpen.

De leerlijn kan vanuit elke kunstdiscipline op maat worden gemaakt voor elke school en elke groep. De methode draagt ertoe bij dat de kunstvakken een sterke, vanzelfsprekende integrale plek krijgen binnen het onderwijsaanbod.

De leerlijn is gebaseerd op zeven te verwerven culturele competenties:
  • Receptief vermogen; het open stellen voor verschillende kunstvormen
  • Creërend vermogen; op eigen wijze ideeën, fantasieën en gedachten vormgeven
  • Onderzoekend vermogen; experimenteren met technieken, materialen en vaardigheden
  • Reflectief vermogen; het bespreken en waarderen van kunstuitingen van zichzelf en anderen
  • Vermogen zich te presenteren
  • Vermogen tot samenwerking tijdens een creatief proces
  • Vermogen tot zelfstandig werken

Elke leerlijn (per discipline) biedt een overzicht van competenties die leerlingen in een bepaalde leeftijdsgroep moeten hebben na het volgen van de lessen.

Lindenberg deelt graag haar kennis

De ambitie van de Lindenberg is om met deze leerlijnen de duurzame verankering met het onderwijs verder te ontwikkelen. Dit willen we doen door onze kennis te delen om zo een verdere kwaliteitsimpuls te geven aan cultuureducatie op brede scholen.

Heb je interesse in onze leerlijnen?

Neem voor meer informatie contact op met ons door een e-mail te sturen naar onderwijs@delindenberg.com.