Lindenberg Kunst en Technologie

voorheen Oddstream

De Lindenberg maakt allerlei programma's binnen het thema Kunst en Technologie. We tonen kunst die de mogelijkheden en grenzen van (digitale) technologieën opzoekt. Daarmee laten we ontwikkelingen op het gebied van deze technologieën zien, in relatie tot allerlei maatschappelijke onderwerpen. 

Bovendien kunnen bij de Lindenberg Kunst en Technologie het publiek en makers hun huidige én toekomstige positie ten opzichte van digitale technologieën bepalen en zelf actief een bijdrage leveren aan de creatieve aspecten ervan. 

Onze educatieve tak binnen de Kunst en Technologie stimuleert en faciliteert de mogelijkheden om zelf creatief aan de slag te gaan met technologie. Deze tak richt zich zowel op lessen in het primair en voortgezet onderwijs en op het MBO als op buitenschoolse activiteiten. In een multidisciplinair programma voor verschillende niveaus worden nieuwe technologieën op verrassende manieren ingezet. Hier is veel aandacht voor raakvlakken in de maatschappij. 

De Lindenberg in het centrum van Nijmegen is onze thuishaven, maar we zoeken het publiek ook buiten onze eigen muren; in de vorm van (een bijdrage aan) een festival of expositie of in opdracht van andere organisaties. 

Oddstream 

Lindenberg Kunst en Technologie was voorheen Oddstream. Oddstream is in 2007 begonnen als een jongerenuitwisseling in multimediaprojecten. In 2011 werd het eerste Oddstream Festival georganiseerd. Sindsdien hebben er exposities plaatsgevonden bij de Lindenberg (Nijmegen), het Honigcomplex (Nijmegen) en de Eusebiuskerk (Arnhem). Begin 2018 opende Studio Oddstream aan het binnenplein van de Lindenberg. Sinds 2023 wordt de naam Oddstream niet meer gehanteerd en gaat deze programmatak verder onder de naam Lindenberg Kunst en Technologie.  

Kunstmatig de Podcast

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: de ontwikkeling van AI – kunstmatige of artificiële intelligentie – is de afgelopen tijd in een stroomversnelling geraakt. In deze aflevering van Kunstmatig de podcast, die gemaakt is in samenwerking met Lindenberg Kunst en Technologie, verkennen we wat deze ontwikkelingen betekenen voor de kunsten. Hoe beïnvloedt AI de manier waarop kunstenaars werken en hoe kunnen kunstenaars zich daar op een creatieve en kritische wijze toe verhouden?

Luister hier naar de podcast over AI

Met de opkomst van sociale media worden fake news en desinformatie steeds sneller verspreid. Het is daarom van cruciaal belang om kritisch te leren kijken naar de informatie die je voorgeschoteld krijgt. In deze aflevering van Kunstmatig de Podcast, ook gemaakt in samenwerking met Lindenberg Kunst en Technologie, verkennen we de rol die kunst hierin kan spelen. Hoe verhouden kunstenaars zich tot (nep)nieuws en welke rol spelen zij in het ontwikkelen van mediawijsheid?

Luister hier naar de podcast over (nep)nieuws en mediawijsheid

Meer lezen en luisteren over kunst en technologie? Bekijk hier het archief van Oddstream, met podcasts, artikelen en video in dit thema.