Elly Kuipers, geboren te Arnhem in 1938, was van jongs af aan een fijnbesnaarde waarnemer en intuïtief kunstenaar. Belangrijke inspiratiebronnen zijn voor haar altijd het geloof en de natuur geweest. Na haar studies aan de Academie Beeldende Kunst in Arnhem en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen was ze van 1970 tot 2000 als docent verbonden aan de Lindenberg. In 2000 nam ze officieel afscheid van de Lindenberg, en zette ze haar privélessen schilderen voort vanuit haar eigen atelier. In 2016 kwam Elly te overlijden na een kort, intens ziekbed. Ze liet ongeveer 8000 werken na, waaronder een imposante collectie olieverfschilderijen op doek, linoleumsneden en schetsen.

In haar eigen woorden

In het CV dat Elly zelf heeft opgesteld geeft ze een impressie van haar werk. “Dagelijkse gebeurtenissen, emoties, Bijbelse vertellingen en de vragen die een mens in de seizoenen van het leven kan tegenkomen, zijn voor mij aanleiding voor een vertaling naar papier in de vorm van prent, linosneden, olieverven, etsen, gouache of aquarel. Naast portretten en stillevens zijn ook het landschap en stadsgezicht lange tijd onderwerp geweest in mijn werk. Intuïtief vormen bomen, mensen en dieren telkens elementen van het geheel, waarbij een milde ironie spreekt. In het verleden werkte ik vaak in opdracht en naar reëel onderwerp. Tegenwoordig ligt de nadruk op de vrije schilderkunst waarbij symbolisme en impressionisme in de fantasie zijn te herkennen”. In een interview in De Gelderlander van 2001 zegt Elly: “Ik schilder zonder plan, maar met een gemoed…”.

Symboliek in haar werk

In 2011 wordt Elly’s eerste boek uitgegeven: Bomen zien. Bomen hebben haar van jongs af aan al gefascineerd; hierin voelde zij een oerkracht, iets goddelijks. In 2013 verschijnt haar tweede boek: Vissen, Vogels, Vuur, Verbeeld Dagboek. De thema’s zijn doordrongen van symboliek: vissen geven vruchtbaarheid aan, maar staan ook voor het christendom. Vogels zijn boodschappers, soms vervoeren ze ook doden, en dan weer betekenen ze beweging van de geest, bescherming of toenadering. Vuur drukt soms hartstocht en verlangen uit, een andere keer betekent het vernietiging.

Over Zaaien doet oogsten en Stichting Elly Kuipers

De tentoonstelling Zaaien doet oogsten betreft werk uit de nalatenschap van Elly en is van maandag 4 t/m vrijdag 29 april te zien in ons Expo Podium. Het werk van Elly is te koop via Stichting Elly Kuipers, evenals een speciaal boek over het werk. De stichting zet zich in om het nagelaten oeuvre van deze veelzijdige kunstenares te verspreiden door verkoop voor symbolische bedragen. De opbrengst komt geheel ten goede aan studie-subsidies voor jonge, vrouwelijke kunstenaars. Voor meer informatie en een overzicht van het werk: www.ellykuipers.nl.