Wat wil de Lindenberg bereiken

Visie

We zien een complexe wereld die door haar dynamiek veel uitdagingen maar ook onbekendheden kent. Nieuwe competenties zijn nodig om te kunnen bewegen door en verbinden aan deze nieuwe werkelijkheid. Wat wij geloven – en gelukkig velen met ons - is dat kunst en cultuur bijdragen aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Kunst en cultuur is namelijk een onlosmakelijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van mensen en deze persoonlijke ontwikkeling maakt dat je je kunt verbinden en kan deelnemen aan de maatschappij.

Het is wetenschappelijk bewezen dat kunst en cultuur een stimulerend effect hebben op ons denkvermogen, onze weerbaarheid, vindingrijkheid en onze empathie. Bij de Lindenberg leer je ontdekken, ervaren en zelf toepassen van kunst en cultuur. Het gaat over sterker worden, mee kunnen doen en jezelf leren kennen. Bij ons betekent (talent)ontwikkeling boven jezelf uitstijgen, inspireren, leren en creëren. In ons Cultuurhuis kan iedereen een eigen plek vinden, nieuwe gezichtspunten opdoen, of gewoonweg genieten van een prachtige hobby. Zo biedt de Lindenberg kunst en cultuureducatie in de stad Nijmegen.

Missie

We bieden iedereen persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke verbinding door kunst en cultuur.

Kernwaarden en uitgangspunten

In ons werk toetsen, denken en handelen we overeenkomstig een vijftal kernwaarden. We zijn:

  1. gericht op (het beleven van) plezier
  2. gericht op (het vergroten van) kennis
  3. gericht op (het bijbrengen van) vaardigheden
  4. gericht op (het realiseren van) vernieuwing
  5. gericht op (het bewaren van) de eenvoud

Naast de vijf kernwaarden hanteren we twee kernuitgangspunten voor ons morele kompas. We borgen dat wij duurzaam en divers zijn. We zetten duurzaamheid en diversiteit centraal in ons contact met bezoekers, leerlingen, cursisten, leveranciers, stakeholders en samenwerkende partijen.